אודות

esa cat

חברת ד.א.ש.ק בע"מ פתרונות סביבתיים

חברתנו מציעה פתרונות סביבתיים העומדים בכל דרישות החוק, ובעצם היותם מעודדי הפרדת אשפה, מסייעים ללקוחותינו לעמוד בדרישות החוק ובמיוחד בדרישות חוק האריזות שנכנס לתוקפו, הדורש הפרדת פסולת האריזות מזרם האשפה, ובכלל זה: קרטון, ניילון נצמד, פלסטיק וכיוב'

הבעלים מר' דני שמואלי, עוסק בתחום המחזור ופינוי אשפה למעלה מ 25 שנה, ובמהלך השנים הנ"ל חיפש בעולם את הפתרון המושלם למחזור ופינוי אשפה הן ברמת המוצר והן ברמת השיטה.

במהלך שנת 2010, נחתם הסכם בלעדיות עם היצרן ECO VISION  הולנד-אמסטרדם, לה יש את הפתרון המושלם ברמת המוצר ECO CASSTE (דחסן הולנדי)וכמובן את השיטה (5 דחסנים על משאית מנוף,פינוי באמצעות עזרים נוספים ויעלים) שמפחיתה זיהום אוויר ומייעלת את כל תהליך הלוגיסטיקה לעיר ולשווק הפרטי.

החברה פועלת בתחום האשפה במספר תחומים עיקריים:

  • הפעלת תחנת המעבר לפסולת בעיר יבנה ובכלל זה הפרדת פסולת, והעברתה למיחזור כחוק.
  • פינוי אשפה בייתית ותעשייתית בלמעלה מ- 200 גופים.
  • פינוי גזם גרוטאות מישובים ועסקים.
  • אספקת דחסנים הולנדיים ופינויים בגופים עסקיים בארץ.

החברה התקשרה בחוזה עם חברת ECOVISION – ICOVA B.V ההולנדית ואירא הנדסה בע"מ לפני כ- 3 שנים, ומאז מייבאת באופן בלעדי את המוצרים הייחודיים של החברה, שהינם בעלי יתרונות עצומים המוכיחים את עצמם במקומות רבים ברחבי הארץ וכמובן בעולם.